خط زن

چندتا از قدرتمندترین خط زن های بازار

/hair-clipper

​​​​هفت مدل از قدرتمندترین خط زن های بازار مناسب برای استفاده در سالن و منزل .